108 Seabuck Booster

15sachets x 30ml
PRODUCT CODE: 11008

น้ำผลไม้จากธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันอย่างทั่วถึง

เนื้อผลไม้ทะเล buckthorn สกัดจากธรรมชาติ 100% โดยเทคนิคการกดเย็นที่เป็นเอกลักษณ์ การใช้ผลซีบัคธอร์นที่สมบูรณ์ ไม่ใส่น้ำตาล ไม่เติมสารปรุงแต่ง ใช้การอัดรีดแรงดันสูง ทำให้กระบวนการนี้ไม่สามารถผลิตอุณหภูมิสูงได้ จึงสามารถคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของเส้นใยสูง วิตามิน และเอนไซม์ของซีบัคธอร์น

ประโยชน์หลัก

  • เสริมสร้างระบบทางเดินหายใจ
  • ปรับปรุงการทำงานของภูมิคุ้มกัน
  • ปรับปรุงสภาพผิว
  • บำรุงสายตา
  • ป้องกันการติดเชื้อไวรัสและไข้หวัดใหญ่

Download Leaflet

จดทะเบียนภายใต้ KKM จัดเป็นเครื่องดื่ม

นํ้าทะเลบัคธอร์น

30มล. x 15 ซอง

วันละ 1 ซอง. เขย่าขวดก่อนดื่ม ดื่มโดยตรงหรือผสมน้ำ

เก็บในที่เย็นและแห้ง เก็บให้ห่างจากความร้อนและแสงจ้า